Pracownia

Pracownia projektowa firmy Rodes jest wyposażona w licencjonowane oprogramowanie służące do:

  • projektowania geometrii dróg i skrzyżowań, obliczeń robót ziemnych i makroniwelacji
  • indywidualnego projektowania konstrukcji nawierzchni
  • sprawdzania trajektorii pojazdów typowych i nienormatywnych
  • rysowania oznakowania pionowego i poziomego
  • obliczeń przedmiarowych i kosztorysowych
  • zarządzania projektami oraz przygotowania dokumentacji budowlanej