O firmie


Powstanie firmy

Firma RODES powstała w maju 2014 roku na bazie trzynastoletniego doświadczenia w projektowaniu i zarządzaniu wielobranżowymi projektami, przez jej założyciela i jednocześnie Projektanta branży drogowej i konstrukcyjnej, Witolda Sladkowskiego. Różnorodne projekty zrealizowane w wielu miejscach Polski, dały podstawy do wypracowania standardów projektowania, zarówno w zakresie tworzenia dokumentacji, oraz prowadzenia procesu pozyskiwania różnorodnych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji.


Zakres działania firmy

Dzięki współpracy z wieloma Projektantami branżowymi w zakresie sieci sanitarnych,
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, architektury krajobrazu i zieleni, architektury
i urbanistyki oraz firmami geodezyjnymi, geologicznymi, specjalistami z zakresu ochrony środowiska a także prognoz i analiz ruchu, firma RODES zajmuje się wykonywaniem wielobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych, w dziedzinie szeroko pojętego budownictwa drogowego.


Niezbędne uprawnienia

Właściciel biura projektów Witold Sladkowski posiada uprawnienia budowlane o numerze ewidencyjnym 436/01 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym  SLK/BO/5981/01 i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywania zawodu inżyniera na kwotę 250 000 EUR w firmie ERGO Hestia. Ponadto firma RODES jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności na kwotę 200 000 PLN, w tej samej firmie.