Oferta firmy RODES

Firma oferuje realizacje dokumentacji projektowych:

 • koncepcje projektowe
 • projekty budowlane
 • projekty techniczne i wykonawcze
 • opracowania do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • programy funkcjonalno-użytkowe
 • operaty wodnoprawne
 • materiały do zgłoszenia robót budowlanych
 • projekty stałej organizacji ruchu
 • projekty organizacji ruchu na czas budowy
 • prognozy i analizy ruchu
 • obliczenia przepustowości skrzyżowań (zwykłe, ronda, sygnalizacja)
 • dokumentacje przetargowe (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych)
 • mapy do celów projektowych
 • pomiary wysokościowe
 • projekty podziału działek oraz dokumentację geodezyjno-prawną do decyzji ZRID

Dodatkowa dokumentacja

Wszystkie powyższe opracowania zawierają opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego, dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje geofizyczne w zależności od wymagań i etapu dokumentacji budowlanej.

Ponadto w ofercie firmy są usługi weryfikacji dokumentacji projektowych, doradztwa i ekspertyz technicznych oraz nadzory autorskie.